Kanuni Sultan Süleyman oğullarını öldürttüYayınlanan Kas 26 2013 - 8:12pm Yazan adminTaht uğruna neler yapılmış. Babalar, anneler evlatlarına kıymış…

sehzade-mustafaHürrem Sultan, Kanuni’nin  aşık olduğu bir Rus kızıydı. Adı da, Roksalana… Rüstem Paşa.ise, enderunda yetişmiş bir Hırvat’tı. Hürrem’in kızı ile evliydi… Hürrem’in bütün amacı, Kanuni’den sonra tahta kendi oğullarından birini geçirip, Valide Sultan olabilmekti. Bu konudaki en büyük yardımcısı ise, damadı Rüstem.  Halkın pek sevdiği şehzade Mustafa, Gülbahar Hatun’dan doğmuş olduğu için, en büyük kardeş olmasına rağmen, Sultan Süleyman, Hürrem’in dolduruşuyla ondan pek hazzetmezdi…. Nitekim, yaşı gereği, İstanbul’a en yakın şehzade sancağı olan Manisa Sancak Beyi iken, Hürrem’den doğma Mehmet sancakbeyliği yapacak yaşa gelince, Mustafa Amasya’ya gönderilir, yeri Mehmet’e verilir…. İkisi arasına da Konya’ya Selim gönderilir ki o da Hürrem’in oğludur. Padişahın ölümü halinde, en yakındaki şehzade saraya ulaşıp tahta oturacağı için, Osmanlı devlet geleneğini bilenler, bu düzenlemenin, Mehmet’in veliahd olarak atanması ile eş anlamlı olduğunu anlayacaklardır. İşe bakın ki, Kanuni’nin bu en sevgili oğlu, Manisa’da sancakbeyi iken, 6 Kasım 1543 günü, ölüverir. Manisa’ya Konya’daki Selim aktarılır.

Kanuni, İran Seferi esnasında, Konya Ereğli’sine geldiği zaman, Rüstem, önceden sultana “kendi askeri ile gelip, ordugâha katılacaktır. Niyeti isyan etmektir”, dediği için, kendi birlikleri ile gelip babasına katılan şehzade, asi kabul edilir ve padişahın kendi çadırında, babasına ” hoşgeldin” demeye giden oğul, isyan etti diye boğdurulur.

Güçlü kuvvetli bir genç olan Mustafa, kendini boğmaya çalışanlarla uzun süre mücadele etmiş ve bütün o boğuşma esnasında, ” Babaaa..” diye bağırarak, padişahtan yardım beklemiştir. Kanuni, o esnada, bir perdenin gerisinden olayı izlemektedir. Mustafa’ya bu şekilde gelip, ordugâha ordu ile katılma fikrini, Rüstem vermiştir. Mustafa’nın nasıl öldürüldüğünü gözleri ile gören, kardeşi Cihangir, hastalanır ve o da ölür. Böylece, Kanuni’nin yaşayan iki oğlu kalır: Manisa’da sefih bir hayat sürmekte olan Selim ve hem saray mensupları, hem de halkın sevgisini kazanmış olan, Bayezit… İkisi de, Hürrem’in oğullarıdırlar. Hürrem ve Rüstem’in amaçlarına varmalarına, bir adım kalmıştır. İkilinin padişah adayı, Bayezit’tir… İşte bu aşamada, sahneye, üçüncü bir kişi çıkar: Lala Mustafa Paşa!

kanuni-hurremKimi kaynaklara göre, Rüstem gibi bir Hırvat, başka kaynaklara göre Sokollu ailesinden Sırp bir devşirme olan bu adam, Bayezit’in çocukluğundan beri, lalası yani öğretmeni olup; onun yanında yaşamaktadır. Bu kişinin, Rüstem ile arası açıktır. Hiç sevmediği bir ikinci şahıs ise Sırp bir devşirme olan, Sokollu Mehmet’tir. Lala Mustafa’nın hesabı da sadrazamlığa oturmaktır. Oysa eğer Bayezit, Hürrem ve Rüstem’in desteği ile padişah olursa, o makam Rüstem’e kalacaktır. Dolayısıyla, kendi elinde büyüyen çocuğun padişah olması, işine gelmemektedir. Beri yandan tahta, eğer Selim çıkarsa da kendisi Bayezit’in lalası olduğu için, ikbal kapıları, yine yüzüne kapanacaktır. Lala, oyununu oynamaya girişir.

Kütahya’da bulunan ve İstanbul’a daha yakın olması hesabıyla, tahta çıkma ihtimali daha yüksek olan kendi yetiştirmesi Bayezit’i kardeşine karşı kışkırtmaya girişir. Bayezit, sağda solda, ” sultanlığın kendisine müyesser olacağını”, söylemeye başlar. Bu haberler, hem Kanuni’nin ve hem de Selim’in kulağına gider. İki şehzade, karşılıklı olarak, asker toplamaya girişirler. Padişah, bu durumu toparlamak için, her iki şehzadeyi de uyarır ve Bayezit’in akıl hocası Lala Mustafa’yı, onun yanından alarak, Konya’daki Selim’in yanına gönderir. Böylece, ikisi arasında denge kurmayı hesaplamaktadır.

sehzade-beyazidBayezit, hocasının kendi tarafında olduğunu sanmaya devam ettiği için, onun verdiği akılla, asker toplamayı sürdürür ve Selim’e saldırı hazırlıklarına girişir. Kanuni, oğlunu uyarmak için, ona mektuplar yollar. Bayezit, endişelerini anlatmak üzere, babasına mektuplar yazar. Lala Mustafa’nın adamları, ulakların hepsini yollardan toplayıp öldürürler. Hem padişahı ve hem de şehzadeleri, lala Mustafa işine geldiği gibi birbirlerine karşı kışkırtmaya devam eder… Kanuni, oğullarının taht kavgasından bezer ve eğer bu sürtüşme devam ederse, kız kardeşinin oğlu Oğuzhan’ı veliaht tayin edeceğini söylemeye başlar. Lala Mustafa, bunu da kullanarak, Bayezit’i kardeşine saldırıp, onu ortadan kaldırarak, tahtı zorla elde etmeye ikna eder. Selim’in de babasına başvurarak, muti, söz dinleyen bir şehzade portresi çizmesini sağlar. Sonunda, Bayezıt’in ordusu, Selim’e saldırır. Anadolu Türkmenleri, Bayezit’ten yanadırlar. Buna karşılık, padişah, Selim’e dönmelerden bir ordu sağlar. Bayezit kuvvetleri, Selim’e yardıma gelmiş olan yeniçerileri tam da bozguna uğratırken, savaş meydanına yetişen taze kuvvetler, Bayezit’in askerinin dağılmasına yol açar. Bu taze kuvvetlerin başında, çocukluğundan beri Bayezit’in hocalığını yapan, bütün bu davranışlara onu kışkırtan, Lala Mustafa Paşa denilen aşağılık devşirme vardır. Padişaha, oğlunun kendine isyan ettiğini söyleyerek, isyanı bastırmak üzere gönderilen birliklerin başına geçmiştir.

Kanuni, Bayezit’i affetmez. İran Şahı’na, oğlu ve torunlarının teslimi için öyle büyük bir baskı yapar ki, sonunda Şah, İstanbul’dan gönderilen bir heyete, Bayezit’i teslim etmek zorunda kalır. Talihsiz şehzade ve dört oğlu, hemen oracıkta boğularak öldürülürler. Ölüleri alınarak, İstanbul’a doğru, yola çıkılır. Bu uğursuz kervan, Anadolu’ya girince, halk her yerleşim biriminde, bunları taşa tutarak, geçirmez. Sonunda, cenazeleri Sivas’a gömüp, İstanbul’a kaçan katiller heyeti, halkın elinden kendi canlarını kurtarırlar.

(661)
Yazar Hakkında